A botica da expresión Rotating Header Image

Xullo 1st, 2008:

O 90% dos españois endurecería a lexislación relativa á protección e benestar dos animais

Un estudo dun laboratorio de saúde animal, realizado entre 2500 internautas, mostra que o 90% dos entrevistados aboga polo endurecemento das sancións para os individuos que maltraten ou/e abandonen animais.

Este endurecemento tamén acompañaríase de penas de prisión nos casos máis graves. Hai que recordar que a lei relativa a esta temática, de Galicia, data do 93, 15 anos de lexislación caduca, que aínda contempla as multas en pesetas…

A ligazón da nova en Público