A botica da expresión Rotating Header Image

Agosto, 2008:

Acabemos coa escoria da comunicación

O programa “Está Pasando” de Telecinco é un bo exemplo do que non temos que ver na televisión, un programa que xurdiu única i exclusivamente para facer escoria televisiva, non chega o calificativo de basura, non ten contido, e non ten respeto por ninguén nin por nada…

O programa da Sexta, “Se lo que hicisteis…” criticou un dos reportaxes do citado programa de Telecinco, polo morbo e desprecio mostrado polas víctimas do recente accidente aéreo en Barajas.

[kml_flashembed movie="http://es.youtube.com/v/RPsRjm65VI8" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

Visto no blogue de Andrés Milleiro

A UE mente e afirma que non otorga fondos FEDER á tauromaquia

Antes de mostrar a realidade do Europarlamento con respecto ás touradas, e a súa falta de ganas por estudar a situación, vou reflectir unha definición do que é o FEDER, ou os fondos FEDER; é unha definición da Wikipedia, e non estou seguro de se todos os parlamentarios europeos a coñecen.

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) é un instrumento financeiro da Comisión Europea cuxa finalidade é a axuda para o desenvolvemento económico das rexións deprimidas da Unión Europea. Estes fondos son subvencións a fondo perdido, sendo xestionados directamente polas administracións públicas (central, autonómica e local) tendo cada unha delas unha cota de fondos asignado a priori para realizar proxectos na zona.

Os fondos FEDER supón a partida máis grande dentro do orzamento da UE, afectando a áreas de desenvolvemento como os transportes, as tecnoloxías de comunicación, a enerxía, o medio ambiente, a investigación e a innovación, as infraestruturas sociais, a formación, a rehabilitación urbana e a reconversión industrial, o desenvolvemento rural, a pesca, e ata o turismo e a cultura.

Seguindo esta definición, poderíamos supoñer un caso. O goberno dunha rexión de Romanía non ten fondos para a rehabilitación dunha parte do Casco Vello dunha determinada cidade. Este Casco Vello ten interese cultural por parte do goberno central de Romanía; sen embargo, os fondos FEDER que solicitou sonlle denegados, posto que o goberno de Madrid vai reformar a praza das Ventas, colocándolle un novo teito o “coso”.

Este é un exemplo figurado; pero na imaxe que presento a continuación, aparece un cartel informativo dunha reforma nunha praza de touros, financiada con fondos FEDER, imaxe tomada por un membro da plataforma Stop Our Shame (Deteñamos a Nosa Vergoña).

Image Hosted by ImageShack.us

De seguido, adxunto a resposta do europarlamentario Vassilliou, membro da Comisión Europea:

E-3581/08S
Resposta do Sr. *Vassiliou
en nome da Comisión
(4.8.2008)

A Unión Europea móstrase moi activa respecto do benestar animal, e concretamente no caso dos animais de granxa, o transporte de animais e a súa protección no momento do seu sacrificio ou matanza. Con todo, polo que se refire ás corridas de touros, hai que ter presente que o protocolo (nº 33) do Tratado constitutivo da Comunidade Europea, relativo á protección e o benestar dos animais, dispón que «ao formular e aplicar as políticas comunitarias en materia de agricultura, transporte, mercado interior e investigación, a Comunidade e os Estados membros terán plenamente en conta as esixencias en materia de benestar dos animais, respectando ao mesmo tempo as disposicións legais ou administrativas e os costumes dos Estados membros relativas, en particular, a ritos relixiosos, tradicións culturais e patrimonio rexional».

Así mesmo, o artigo 1, apartado 2, letra b), da Directiva 98/58/CE do Consello, relativa á protección dos animais nas explotacións gandeiras , dispón que a Directiva non será aplicable a «animais destinados a participar en competicións, exposicións ou actos ou actividades culturais ou deportivos».
Igualmente, o artigo 1, apartado 2, da Directiva 93/119/CE, relativa á protección dos animais no momento do seu sacrificio ou matanza , dispón que a Directiva non será aplicable «aos animais aos que se dea morte en manifestacións culturais ou deportivas».

Dado que as corridas de touros poden considerarse tradición cultural e parte do patrimonio rexional daqueles Estados membros (ou rexións de Estados membros) que tradicionalmente as permiten, quedan fóra do ámbito de aplicación da lexislación comunitaria nesta materia.

A reforma dos réximes de financiamento directo efectuada polo regulamento (CE) nº 1782/2003 do Consello estableceu un réxime de pago único en substitución de varios pagos directos que existían no marco de diversas organizacións comúns de mercado.

Neste contexto, os Estados membros puxeron en marcha unha serie de medidas destinadas a separar total ou parcialmente as axudas directas da produción. Estas últimas, e en particular as destinadas ao gando bovino, concédense actualmente con independencia do número ou tipo de animais criados nas explotacións gandeiras, ou ata do propio acto de produción. Concretamente, a «curmá especial por bovinos machos», que podía ata entón concederse por machos castrados ou non castrados criados para o seu engorde, fora cal fora o destino final destes animais, integrouse por completo no pago único *disociado da produción. No entanto, aínda se contempla a súa concesión parcial como tal en catro Estados membros (Dinamarca, Suecia, Finlandia e Eslovenia), nos que a *cría de gando bovino non está orientada ao engorde de touros destinados a lídaa.

A Comisión non ten información sobre financiamento directo das corridas de touros polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER).

[1] DO L 221 de 8.8.1998.

[1] DO L 340 de 31.12.1993

[1] DO L 270 de 21 de outubro de 2003, Reglamento modificado por última vez polo Reglamento (CE) nº 293/2008 da Comisión (JO nº L 90 de 2 de abril de 2008)

A pregunta e a resposta poden consultarse en castelán en:
Raül Romeva, preguntas por escrito á Comisión Europea

Un blogue para ler…

Image Hosted by ImageShack.us

Un blogue moi recomendable, o de Raül Romeva, eurodeputado e membro de Iniciativa per Catalunya-Els Verds. E é interesante posto que no Parlamento Europeo a esquerda está pouco presente, proporcionalmente as dúas grandes alianzas, a dereita e os “euro-socialistas” de pegatina.

Raül Romeva escrebe sobre moitisimos temas, incluso toca o tema dos dereitos dos animais, e recentemente presentou unha pregunta á Comisión Europea sobre os fondos FEDER e a súa relación coa tauromaquia española (hai probas).

Bitácora de Raül Romeva, eurodeputado por ICV