A botica da expresión Rotating Header Image

Novembro 27th, 2008:

Prioridades

No 2008 e unha sentenza despois, seguimos coa teima da laicidade do ensino público, e por ende do Estado español. Moi recentemente, un xuíz de Valladolid ordeou a retirada dos crucifixos dun colexio público da cidade vallisoletana.

Sen embargo, non tardaron en xurdir voces contrarias a tal despropósito contra a relixión católica. Estas voces reúnense baixo o palio do Partido Popular e da Conferencia Episcopal, con Rouco Varela á cabeza, e as súas ansias por “olvidar”.

A organización laica que traballou e gastou o diñeiro para demostrar unha evidencia sufriu todo tipo de ataques, e varios deles proviñan do mesmo centro, dos mesmos país.

Unha das nais dicía que había cousas máis importantes que retirar os crucifixos, e por iso eu elaboro unha sinxela táboa de prioridades para esta muller, que comeza así.

Se a muller X lle ofrecemos 2 opcións, sendo A, regalarlle 2.000 euros para pasar ben o Nadal, e sendo B, entregar esta cantidade económica a mellorar o ensino público, ¿Qué escollería X?

Eu apostaría pola opción A, porque esta muller que demostra tan pouco respeto por unha sentenza judicial, e tan pouco respeto polas ideas dos demais, é probable que prefira gañar ela o diñeiro que doalo a xente descoñecida.

Estou con Fernando Pastor, portavoz da Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid, e pai; e defendo o seu dereito a denunciar ó Estado para garantir a laicidade e o respeto que nos merecemos por non seguir ningunha confesión.