A botica da expresión Rotating Header Image

Xuño 2nd, 2009:

Gandería de destrución masiva

Un recente informe elaborado por un eurodeputado sueco e un xornalista experto en Ciencias Sociais advirte do crecente problema que supón a gandería para o cambio climático. Este estudo únese aos xa presentados polo IPCC (Panel Intergobernamental contra o Cambio Climático), liderado polo Nobel da Paz Rajendra Pachauri.

O cambio climático é unha evidencia, e os seus efectos xa se están empezando a notar antes do que se pensaba. Os cidadáns españois comezan a concienciarse do efecto que ten sobre o planeta o uso do coche, a calefacción demasiado alta, a produción de electricidade con combustibles fósiles Pero aínda non relacionaron a gandería, os seus gases e o planeta.

O recentemente presentado informe sobre a gandería e o planeta, titulado “A gandería e o clima: a UE empeora o malo”, volve pór sobre a mesa o eterno debate sobre o consumo de carne, a cría de gando e os recursos que iso supón.

Non é un informe innovador pola temática que aborda. Xa en 2006 a FAO (Food and Agriculture Organization) presentou “A longa sombra do gando”, un complexo estudo sobre a cría do gando e os seus efectos ambientais. Con todo, moi poucas persoas déronse conta da relación.

O consumo de produtos cárnicos aumenta a un ritmo alarmante, co consecuente aumento das explotacións gandeiras, e o que iso leva. Referímonos a un aumento da deforestación, maior consumo de auga, das emisións derivadas do transporte, e de algo practicamente descoñecido ata a data: as emisións de metano e dióxido de carbono causadas polos animais.

Poderá soar a chiste, pero as flatulencias do gando mundial representan o 18% das emisións de gases invernadoiro en países como Reino Unido. En Galicia, por exemplo, aumenta ata o 20%. E é que o metano, aínda emitido en menor proporción que o dióxido de carbono, é ata 20 veces máis nocivo que este. Por iso países como Dinamarca ou Estonia obrigan ao pago dunha eco-taxa aos gandeiros, do mesmo xeito que xa pagan os cidadáns polos seus vehículos, ou as industrias polas súas emisións.

Rajendra Pachauri, presidente do IPCC, afirmou en 2006 que deixar para comer carne durante un día á semana tería un efecto ambiental máis positivo que prescindir do coche durante os 6 días restantes. A defensa do planeta empezaría, pois, polo prato.