A botica da expresión Rotating Header Image

Xullo 11th, 2009:

Cambio en Gondomar

Gondomar cambiou de mans tras unha moción de censura cunhas motivacións escuras, botarlle a man ó urbanismo, para cambiar unha política máis ou menos acertada polo urbanismo radical e destructor que caracterizan a outros partidos.

PP, MOVE e rebeldes do PSdeG-PSOE fixeron posible a expulsión do Bloque Nacionalista Galego do Concello; e eles mesmo recoñeceron que querían botar man ó solo, cunha concellaría de Urbanismo que dirixirá un rebelde do PSdeG-PSOE. O mesmo que segundo La Voz de Galicia, tería unha nave ilegal na vila, un edificio construído sobre terreo rústico; así que comezamos ben a lexislatura censurista. Mentras se producía a moción deceas de veciños protestaban polo que consideraban un acto de corrupción, como se pode ver na imaxe, cando entran na Casa do Concello para asistir o pleno onde se votaría a moción.

A vila de Gondomar é moi “golosa” para os promotores e constructores, o estar baixo a influencia da area de Vigo, unha cidade moi importante na zona sur de Galicia; e polo tanto a moción de censura non debería sorprender ós cidadáns e cidadás de Gondomar, era unha moción coherente, como dixen antes, coas políticas que desenvolven algúns no eido urbanístico.

Pero non só hai edificacións ilegais, senón que existe unha relación familiar entre o propio concelleiro de Urbanismo e un dos maiores promotores inmobiliarios da zona. Cando un descubre estas cousas, xa non lle queda capacidade para sorprenderse deste movementos políticos