A botica da expresión Rotating Header Image

Xullo 20th, 2009:

Leis para uns… para outros non tanto

Non é un tema doado, sobre todo porque continúa cocendo durante moitos anos, e porque as sensibilidades están tinxidas, en moitos casos, pola sangue de persoas inocentes.

Sen embargo, o que me molesta moito é a hipocrisía daquelas formacións políticas, que, baixo a excusa dunha lei de partidos, esixen sempre criticar os actos violentos dunha banda, pero calan cando os actos os comete a outra banda. Falo das contínuas manifestacións da ultradereita polas rúas das cidades, dos ataques contra persoas migrantes, como ocorreu recentemente na Coruña, dos asaltos armados a centros sociais en Redondela…

A organización “Movimiento contra la Intolerancia” fixo público un estudo, o Informe Raxen, onde se detecta un aumento importante dos ataques xenófobos, unha advertencia para ter en conta no futuro, sobre o propio futuro que están a crear algúns, e coa Lei de partidos polo medio, claro.

As condenas da violencia teñen que saír de todas as bocas..  A violencia ten que condenarse sempre, nunca existe, nen existirá xustificación posible. É necesario ilegalizar a ultradereita e as ideas neofascistas, seguindo o exemplo doutros países de Europa, que xa penan as consignas cara dictadores ou a compra de certa simboloxía radical.