A botica da expresión Rotating Header Image

Fora malo, ¿dentro bo?

Todos os pobos do mundo teñen unha serie de tradicións, que conforman a propia identidade desas nacións, ou mellor dito deses ciudadans. A cultura e a tradición, poderiamos dicir, son aspectos intrínsecos ás sociedades, aspectos moi antigos e forman parte dos pobos casi dende os seus comenzos.

A pesares disto, e de todo o peso que queiramos dar ás tradicións; algunhas non deben formar parte da sociedade actual. Por estar desfasadas nalgúns casos, ou porque en xeral, atacan contra os propios valores morais.

Un exemplo evidente son as tradicións taurinas. Estes acervos culturais estaban moi extendidos outrora, e a súa desaparición en gran parte de Europa non se debeu a lexisladores modernos nin recentes, senón aos propios impulsores da Ilustración e os seus seguidores. Si, fai varios séculos algúns xa pensaban no respeto ós animais.

Esta definición es estrana; pero se falamos de “festa do boi”, pensamos en Allariz (Galiza), correbous en Cataluña e Comunidad Valenciana, etc.

Eu non atopo diferencias, todos son animais, se lles pique ou non, se lles mate nun recinto ou noutro. ¿Que diferencias ves ti?

Comments are closed.