A botica da expresión Rotating Header Image

“A cea dos idiotas”

Os pasados 19 e 20 de xuño, A Coruña acolleu o “II Seminario pola Abolición da Tauromaquia”, que pretendía ser un punto de encontro e coñecemento do movemento contra as touradas. O Seminario comezou raro, cunha clara aposta do PSdeG-PSOE e do PP por boicotear os debates programados, rexeitando calqueira tipo de cara a cara e calqueira posición pública sobre o maltrato animal.

A industria taurina reventou, e como non era estrano, xurdiron críticas, ameazas, ataques persoais. Eles poden organizar un evento onde se maltraten animais, baixo o calificativo que se prefira: festa, cultura, deporte, tradición. Pero os verdadeiros defensores dos animais non podemos facer nada, porque somos unha minoría.

A minoría actual, segundo a empresa de investigación Gallup (agora Investiga), sitúa no 86% o desinterese das galegas e galegos por este bárbaro espectáculo. Claro está que a meirande parte da poboación non soporta este tipo de actividades. ¿Quen é a minoría?

É interesante tamén comparar as declaracións das industrias dun e doutro lado segundo a comunidade. En Cataluña, coa “festa nacional” agonizando no Parlament, os taurinos queren debate, din que é a tauromaquia e os festexos taurinos son parte da democracia; nembargantes, en Galicia, iso é “darlle as a unha minoría”, e voltamos as enquisas, claro.

A pesares disto, de que a sociedade galega xa se posicionou, a falta de respeto cara unha importante masa social é ata esquizofrénica. Non hai afeción, non hai afecionados e non hai futuro para o atavismo.

Comments are closed.