A botica da expresión Rotating Header Image

PSOE

As touradas e Cangas

A pasada semana unha nova espertou un positivo interese nos medios de comunicación. Tratábase do lanzamento da campaña “Queres declarar a túa vila abolicionista?”, idea da plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas, que concentraba no seu primeiro día de vida a presentación de mocións contrarias á barbarie taurina en 19 concellos galegos.

Xa pasaron 12 días dende a presentación da campaña e do “boom” mediático, e xa son 25 os concellos que recibiran unha moción no rexistro municipal, como adiantaba o xornal Público nunha entrevista a un membro da organización abolicionista galega.

Hoxe a nova é moi positiva, como informa La Coz de Galicia e o medio taurino Burladero. Trátase da primeira moción contra as touradas presentada nun concello por parte dunha formación política, unha iniciativa auspiciada pola formación Alternativa Canguesa de Esquerdas, que levara a proposta de Galicia, Mellor Sen Touradas ao seguinte pleno do concello de Cangas con algunhas modificación segundo puiden coñecer…

ACE goberna en coalición co Bloque Nacionalista Galego e o PSdeG-PSOE, e a situación na vila non é moi estable despois de toda a revolta co gallo das obras e do porto cangués. Sen embargo a proposta ten que continuar (the show must go on!) e ten que aprobarse, pois de facelo, sería o primeiro concello galego oficialmente contrario ás touradas, despois de que o alcalde de Monforte rexeitara debater a iniciativa, nun intento por contentar ao lobby taurino.

Filoloxía avanzada para puristas

Filoloxía pura e dura, leccións de coñecemento do noso gran presidente, Alberto Nuñez Feijóo. Segundo este grande estudoso da cultura e língua galega, os partidos que deixaron o poder do goberno da Xunta de Galiza, agora tentan “revolver” ás rúas e vilas na procura da imposición. Como o PSdG-PSOE e o BNG perderon nas urnas, agora segundo o actual presidente da Xunta, queren forzar as súas ideas impositoras; pero o que non cita este erudito é que a suma da oposición ten máis votos que a lista máis votada, o Partido Popular; paradoxas da democracia participativa.

Non é cuestión de politizar a língua máis do que xa a politizou a dereita, e o populismo de UPyD, renovando cada semana o debate insulso e a polémica estéril da defensa da língua e do extermino case programado nesta lexislatura.

Non hai unas políticas e outras cara o galego. Se existe unha lexislación relativa que protexe a permanencia desta língua e accións que promoven o seu uso, non hai que romper o consenso. Lóxicamente isto non é o que pensa Alberto, e menos o que pensa parte do Partido Popular. Se hai unha lei, podemola derogar; se non existe, pois a creamos e para máis demagoxia, facemos unha consulta aos país… un referendo amparado pola manga da súa chaqueta, claro.

Relacionar o empobrecemento lingüístico, termo innovador na súa retórica, coa língua galega é cando menos tendencioso. Pois non podemos olvidar que o actual decreto, próximamente derogado, instaba ao goberno a favorecer o uso do galego nas aulas cun 50% das materias en cada língua oficial. A pesares diso, moitos rapaces e rapazas teñen o 90% das súas materias en castelán ¿e isto non é empobrecemento?

Nunca se viu ata agora un rapaz que non soubera falar castelán, pero xa hai casos de “incompetentes” lingüísticos en galego, e o problema só crece. Hai que garantir o dereito a estudar en galego, como língua, non como vestixio histórico-cultural da nosa terra.

Cambio en Gondomar

Gondomar cambiou de mans tras unha moción de censura cunhas motivacións escuras, botarlle a man ó urbanismo, para cambiar unha política máis ou menos acertada polo urbanismo radical e destructor que caracterizan a outros partidos.

PP, MOVE e rebeldes do PSdeG-PSOE fixeron posible a expulsión do Bloque Nacionalista Galego do Concello; e eles mesmo recoñeceron que querían botar man ó solo, cunha concellaría de Urbanismo que dirixirá un rebelde do PSdeG-PSOE. O mesmo que segundo La Voz de Galicia, tería unha nave ilegal na vila, un edificio construído sobre terreo rústico; así que comezamos ben a lexislatura censurista. Mentras se producía a moción deceas de veciños protestaban polo que consideraban un acto de corrupción, como se pode ver na imaxe, cando entran na Casa do Concello para asistir o pleno onde se votaría a moción.

A vila de Gondomar é moi “golosa” para os promotores e constructores, o estar baixo a influencia da area de Vigo, unha cidade moi importante na zona sur de Galicia; e polo tanto a moción de censura non debería sorprender ós cidadáns e cidadás de Gondomar, era unha moción coherente, como dixen antes, coas políticas que desenvolven algúns no eido urbanístico.

Pero non só hai edificacións ilegais, senón que existe unha relación familiar entre o propio concelleiro de Urbanismo e un dos maiores promotores inmobiliarios da zona. Cando un descubre estas cousas, xa non lle queda capacidade para sorprenderse deste movementos políticos